Jaarlijks worden de nieuwe mensen die op de Kaulillerweg, Oude Weyerstraat of Panhovenstraat zijn komen wonen, en die een huis/appartement hebben aangekocht of gebouwd, onthaald door de buurt.
Er worden dan door enkele buurtbewoners dennen gekapt.

Deze dennen worden versierd en op de vooravond van 1 mei aan het nieuwe huis/appartement geplaatst.

Iedereen is hierop uitgenodigd.

Het is dan ook de gewoonte dat nieuwe bewonders de buurt trakteren. Deze traktatie gebeurt meesteal op de jaarlijkse BBQ. Ook wanneer de buurt de mei-den komt plaatsen wordt er  getrakteerd door de nieuwe eigenaars.

Dit jaar(2018) hebben we bij de volgende gezinnen een mei-den gezet..

Desiree en Maarten op de Panhovenstraat 21 en Carolien en Sven op de kaulillerweg 27.
Sven en Carolien hadden andere verplichtingen en daarom poseren Jos, Jan, Chris en Natalie bij hun mei-den.