De jaarlijkse BBQ gaat gewoonlijk door in het laatste weekend van Juni,
en meestal op een zaterdag want dan kan bijna iedereen meevieren.

In 2018 hebben we ons “25 jarig” bestaan gevierd en dat ging natuurlijk gepaard met de nodige feestelijkheden !

Er werden enkele toespraken gehouden door ondermeer Tinus Ramaekers , die de geschiedenis van onze buurtvereninging overliep en Ludo Gielen praatte het geheel wat aan elkaar en  Sigrid Cornelissen, als afgevaardigde van de gemeente Peer, hield het slotwoord .